Етапи при покупка на недвижим имот в България

Всяка покупка преминава през няколко етапа:

- Оглед и избор на недвижим имот;

- Резервация;

- Осъществяване на плащането - еднократно или разсрочено;

- Издаване на документ за собственост;

- Разходи след придобиване на имота.

Огледи избор на недвижим имот

Този етап се състои от консултация с нашите специалисти, оглед на обектите, както и на региона и забележителностите. За целта можете да посетите някой от нашите офиси или да се свържете с нас на контактните телефони, e-mail,skype.

Целта на нашите консултанти е да Ви предоставят подробна информация за България, да Ви запознаят с местните обичаи и население, да Ви покажат забележителностите в региона, за да добиете най-точна представа за местния начин на живот. Ще Ви запознаем с особеностите при покупката на недвижим имот и със съпътстващите го разходи.

Резервация

След като окончателно сте избрали своят нов дом е необходимо да направите резервация.Депозитът при резервация е в размер на 2000 евро. Това е достатъчно, за да бъде свален апартаментът от продажба.

Осъществяване на плащането

Заплащането се осъществява еднократно или разсрочено.

При еднократното плащане цената на недвижимия имот се превежда в течение на един месец след резервацията. В този случай може да разчитате на по-изгодна цена.

При разсроченото плащане първоначалната вноска е 30% (вкл. депозитът) от цената на недвижимия имот. Схемата за плащане на вноските се изготвя индивидуално за всеки клиент и се описват в предварителния договор. Вноските могат да се осъществяват ежемесечно, на три или на шест месеца, в зависимост от желанието на купувача.

Издаване на документ за собственост

Последният етап при покупката на недвижим имот е подписването на нотариален акт за собственост. Всички документи, съпътстващи договора, както и самият договор се изготвят от нашите юристи.От Вас се изиква само да носите документ за самоличност. Ако сте възпрепятствани да присъствате, договорът може да се подпише и от надлежно упълномощено от Вас лице.

За удобство предварително резервираме ден и час, в който да се явим пред нотариус според региона на имота.Нотариусът заверява подписите върху документа и също се уверява, че върху имота няма тежести, възбрани и ипотеки и че той действително е собственост на продавача. След като е нотариално заверен, договорът се предоставя в районния съд. Там съдията внася измененията в държавния регистър.

Разходите при прехвърлянето на собствеността се заплащат от купувача. При необходимост от преводач, услугите му също са за сметка на купувача.

Друг важен момент е вписването на промяната на собствеността в данъчната служба, Агенцията по кадастър, регистрацията по Булстат. Тъй като те трябва да се извършат в определен срок, за Ваше улеснение ние Ви предоставяме тази услуга.

Разходи след придобиване на имота

Годишните данъци за недвижим имот са два - Данък сгради и Такса битови отпадъци. При плащането им наведнъж до 30 април получавате 5% отстъпка от сумата.

Комуналните разходи като електричество и вода се заплащат съгласно потреблението и се измерват всеки месец. Услуги като интернет и кабелна телевизия ще Ви струват 10-20 евро на месец.

За състоянието на вътрешната територия на комплексите и общите части на сградата се грижи управляваща компания. На тази управляваща компания се заплаща Такса поддръжка, която е различна за всеки комплекс. В задълженията на тази компания обикновено влизат: поддръжка на озеленяването на територията; поддръжка на басейни, шезлонзи, чадъри; грижа за чистотата и реда в комплекса; денонощна охрана; видеонаблюдение и други. Управляващите фирми предоставят широк кръг услуги срещудопълнително заплащане.

Тъй като нашите комплекси са разположени по крайбрежието на Черно море, през летния сезон се радват на търсене за отдаване под наем. Летният сезон е от май до октомври. Ако не планирате да живеете в имота си целогодишно, то можете успешно да го отдавате под наем и да го превънете в изгодна инвестиция.