Схема на плащане:

1000 Евро в момент на резервация;

20% (вкл.1000 Евро) - в течение на един месец;

80% - в разсрочено плащане;

• Разсрочено плащане за срок до три години пряко от строителя;

• Вноските при разсрочка се осъществяват по индивидуален план за всеки клиент.

• Ползване на имота след заплащане на 20% от стойността.

• Нотариално оформяне след заплащане на 100% от стойността.


Тип Планировка Номер Блок Етаж Жилищна площ Общи части Обща площ Цена кв.м. € Цена € Статус
Фитнес център 0 A 1 175.12 29.25 204.37 720 147146 свободен
1 спалня 4 A 1 76.1 7.47 83.57 700 58499 свободен
Студио 6 A 1 41.74 3.98 45.72 678 31000 свободен
1 спалня 7 A 1 52.17 4.97 57.14 700 39998 свободен
SPA център 0 A 2 175.12 29.25 204.37 780 159409 свободен
1 спалня 20 A 2 76.1 11.13 87.23 700 61061 свободен
Студио 21 A 2 38.82 5.51 44.33 677 30000 свободен
Студио 22 A 2 41.74 5.92 47.66 671 32000 свободен
1 спалня 23 A 2 52.17 7.4 59.57 0 0 продаден
1 спалня 45 A 3 56.15 11.02 67.17 0 0 продаден
1 спалня 46 A 3 57.25 10.91 68.16 0 0 продаден
Студио 47 A 3 32.85 6.52 39.37 0 0 продаден
1 спалня 48 A 3 50.06 9.73 59.79 0 0 продаден
Студио 164 A 3 55.09 11.4 66.49 0 0 продаден
Студио 165 A 3 44.1 9.12 53.22 0 0 продаден
1 спалня 166 A 3 44.1 9.12 53.22 0 0 продаден
1 спалня 73 A 4 55.96 11.8 67.76 0 0 продаден
1 спалня 74 A 4 59.49 12.8 72.29 0 0 продаден
1 спалня 75 A 4 55.1 11.5 66.6 800 53280 свободен
Студио 76 A 4 32.92 7.15 40.07 0 0 продаден
1 спалня 77 A 4 50.06 10.66 60.72 0 0 продаден
1 спалня 102 A 5 55.96 11.8 67.76 700 47432 свободен
1 спалня 103 A 5 59.49 12.8 72.29 0 0 продаден
1 спалня 104 A 5 57.25 11.95 69.2 800 55360 свободен
Студио 105 A 5 32.92 7.15 40.07 0 0 продаден
1 спалня 106 A 5 50.06 10.66 60.72 800 48576 свободен
1 спалня 131 A 6 55.96 11.11 67.07 700 46949 свободен
1 спалня 132 A 6 59.49 12.8 72.29 800 57832 свободен
Студио 133 A 6 36.81 7.68 44.49 0 0 продаден
Студио 134 A 6 32.92 6.94 39.86 0 0 продаден
2 спални 135 A 6 70.87 14.94 85.81 800 68648 свободен
1 спалня 156 A 7 79.04 16.33 95.37 800 76296 свободен
2 спални 157 A 7 120.07 23.85 143.92 800 115136 свободен
1 спалня 8 B 1 52.99 5 57.99 0 0 продаден
Студио 9 B 1 36.36 3.43 39.79 0 0 продаден
Студио 10 B 1 34.97 3.3 38.27 0 0 продаден
Студио 11 B 1 38.6 3.64 42.24 0 0 продаден
Студио 12 B 1 41.74 3.94 45.68 0 0 продаден
1 спалня 13 B 1 51.79 4.88 56.67 0 0 продаден
1 спалня 24 B 2 53.74 7.55 61.29 700 42903 свободен
Студио 25 B 2 36.36 5.11 41.47 0 0 продаден
Студио 26 B 2 34.97 4.91 39.88 0 0 продаден
Студио 27 B 2 38.98 5.48 44.46 0 0 продаден
Студио 28 B 2 41.74 5.86 47.6 0 0 продаден
1 спалня 29 B 2 52.17 7.33 59.5 0 0 продаден
2 спални 49 B 3 66.73 12.72 79.45 700 55615 свободен
Студио 50 B 3 35.88 6.77 42.65 0 0 продаден
Студио 51 B 3 32.45 6.37 38.82 0 0 продаден
1 спалня 52 B 3 57.35 10.82 68.17 0 0 продаден
Студио 53 B 3 32.45 6.37 38.82 0 0 продаден
1 спалня 54 B 3 50.06 9.64 59.7 0 0 продаден
2 спални 78 B 4 65.51 13.68 79.19 0 0 продаден
Студио 79 B 4 37.1 7.67 44.77 670 30000 свободен
Студио 80 B 4 32.52 7 39.52 0 0 продаден
1 спалня 81 B 4 55.21 11.41 66.62 800 53296 свободен
Студио 82 B 4 32.75 7.04 39.79 0 0 продаден
1 спалня 83 B 4 50.06 10.56 60.62 0 0 продаден
2 спални 107 B 5 65.51 13.68 79.19 800 63352 свободен
Студио 108 B 5 35.32 7.3 42.62 0 0 продаден
Студио 109 B 5 32.52 7 39.52 0 0 продаден
1 спалня 110 B 5 57.35 11.85 69.2 800 55360 свободен
Студио 111 B 5 32.75 7.04 39.79 0 0 продаден
1 спалня 112 B 5 50.06 10.56 60.62 0 0 продаден
2 спални 136 B 6 66.73 13.93 80.66 0 0 продаден
Студио 137 B 6 36.92 7.63 44.55 0 0 продаден
Студио 138 B 6 32.52 6.79 39.31 687 27000 свободен
Студио 139 B 6 36.91 7.63 44.54 0 0 продаден
Студио 140 B 6 32.75 6.84 39.59 682 27000 свободен
2 спални 141 B 6 70.87 14.8 85.67 800 68536 свободен
2 спални 158 B 7 119.44 23.96 143.4 0 0 продаден
2 спални 159 B 7 120.04 23.6 143.64 0 0 продаден
1 спалня 14 C 1 51.42 4.66 56.08 0 0 продаден
Студио+склад 15 C 1 32.38 2.93 35.31 0 0 продаден
Студио+склад 16 C 1 30.35 2.75 33.1 0 0 продаден
1 спалня 30 C 2 53.74 7.26 61 0 0 продаден
Студио 31 C 2 36.36 4.91 41.27 0 0 продаден
Студио 32 C 2 34.97 4.72 39.69 0 0 продаден
Студио 33 C 2 38.97 5.26 44.23 0 0 продаден
Студио 34 C 2 41.74 5.64 47.38 0 0 продаден
1 спалня 35 C 2 52.17 7.05 59.22 0 0 продаден
2 спални 55 C 3 66.73 12.22 78.95 0 0 продаден
Студио 56 C 3 35.88 6.5 42.38 0 0 продаден
Студио 57 C 3 32.45 6.12 38.57 0 0 продаден
1 спалня 58 C 3 57.35 10.4 67.75 0 0 продаден
Студио 59 C 3 32.45 6.12 38.57 0 0 продаден
1 спалня 60 C 3 50.06 9.26 59.32 0 0 продаден
2 спални 84 C 4 65.51 13.15 78.66 0 0 продаден
Студио 85 C 4 37.1 7.37 44.47 0 0 продаден
Студио 86 C 4 32.52 6.73 39.25 0 0 продаден
1 спалня 87 C 4 55.21 10.97 66.18 0 0 продаден
Студио 88 C 4 32.75 6.77 39.52 0 0 продаден
1 спалня 89 C 4 50.06 10.15 60.21 0 0 продаден
2 спални 113 C 5 65.51 13.15 78.66 0 0 продаден
Студио 114 C 5 35.32 7.02 42.34 0 0 продаден
Студио 115 C 5 32.52 6.73 39.25 688 27000 свободен
1 спалня 116 C 5 57.35 11.39 68.74 800 54992 свободен
Студио 117 C 5 32.75 6.77 39.52 683 27000 свободен
1 спалня 118 C 5 50.06 10.15 60.21 0 0 продаден
2 спални 142 C 6 66.73 13.39 80.12 800 64096 свободен
Студио 143 C 6 36.92 7.33 44.25 723 32000 свободен
Студио 144 C 6 32.52 6.53 39.05 691 27000 свободен
Студио 145 C 6 36.91 7.33 44.24 723 32000 свободен
Студио 146 C 6 32.75 6.58 39.33 0 0 продаден
2 спални 147 C 6 70.87 14.22 85.09 800 68072 свободен
2 спални 160 C 7 119.44 23.04 142.48 800 113984 свободен
2 спални 161 C 7 120.04 22.69 142.73 0 0 продаден
1 спалня 36 D 2 53.74 4.42 58.16 0 0 продаден
Студио 37 D 2 36.36 2.99 39.35 0 0 продаден
Студио 38 D 2 34.97 2.88 37.85 0 0 продаден
2 спални 61 D 3 66.73 11.08 77.81 0 0 продаден
Студио 62 D 3 35.88 5.9 41.78 0 0 продаден
Студио 63 D 3 32.45 5.55 38 0 0 продаден
1 спалня 64 D 3 57.35 9.43 66.78 0 0 продаден
Студио 65 D 3 32.45 5.55 38 711 0 продаден
1 спалня 66 D 3 52.45 8.89 61.34 0 0 продаден
2 спални 90 D 4 65.51 11.92 77.43 0 0 продаден
Студио 91 D 4 37.1 6.68 43.78 0 0 продаден
Студио 92 D 4 32.52 6.1 38.62 751 29000 свободен
1 спалня 93 D 4 55.21 9.94 65.15 0 0 продаден
Студио 94 D 4 32.75 6.14 38.89 0 0 продаден
1 спалня 95 D 4 52.55 10.05 62.6 0 0 продаден
2 спални 119 D 5 65.51 11.92 77.43 800 61944 свободен
Студио 120 D 5 35.32 6.36 41.68 0 0 продаден
Студио 121 D 5 32.52 6.1 38.62 699 27000 свободен
1 спалня 122 D 5 57.35 10.33 67.68 800 54144 свободен
Студио 123 D 5 32.75 6.14 38.89 694 27000 свободен
1 спалня 124 D 5 54.92 10.5 65.42 0 0 продаден
2 спални 148 D 6 66.73 12.14 78.87 800 63096 свободен
Студио 149 D 6 36.92 6.65 43.57 0 0 продаден
Студио 150 D 6 32.52 5.92 38.44 702 27000 свободен
1 спалня 151 D 6 56.32 10.15 66.47 800 53176 свободен
Студио 152 D 6 32.75 5.96 38.71 697 27000 свободен
1 спалня 153 D 6 53.84 9.69 63.53 800 50824 свободен
2 спални 162 D 7 119.44 20.88 140.32 800 112256 свободен
1 спалня 163 D 7 83.6 15.05 98.65 800 78920 свободен
Студио+склад 1 E 1 31.22 2.93 34.15 0 0 продаден
Студио+склад 2 E 1 32.38 3.04 35.42 0 0 продаден
1 спалня 3 E 1 51.42 4.82 56.24 700 39368 свободен
Oборудван ресторант 0 E 2 187.17 35.9 223.07 1500 334605 свободен
Студио+склад 17 E 2 30.18 4.21 34.39 0 0 продаден
Студио+склад 18 E 2 32.38 4.52 36.9 0 0 продаден
1 спалня 19 E 2 52.17 7.28 59.45 0 0 продаден
1 спалня 39 E 3 51.47 9.28 60.75 0 0 продаден
Студио 40 E 3 32.45 5.61 38.06 709 27000 свободен
1 спалня 41 E 3 57.4 10.76 68.16 800 54528 свободен
Студио 42 E 3 32.45 5.61 38.06 709 27000 свободен
1 спалня 43 E 3 50.79 9.52 60.31 0 0 продаден
1 спалня 44 E 3 51.65 9.31 60.96 0 0 продаден
1 спалня 67 E 4 52.55 10.38 62.93 700 44051 свободен
Студио 68 E 4 32.64 6.19 38.83 695 27000 свободен
1 спалня 69 E 4 55.26 11.35 66.61 800 53288 свободен
Студио 70 E 4 32.64 6.19 38.83 695 27000 свободен
Студио 71 E 4 36.93 7.59 44.52 0 0 продаден
2 спални 72 E 4 65.51 13.33 78.84 700 0 продаден
1 спалня 96 E 5 54.92 10.96 65.88 800 52704 свободен
Студио 97 E 5 32.64 6.19 38.83 695 27000 свободен
1 спалня 98 E 5 57.4 11.79 69.19 800 55352 свободен
Студио 99 E 5 32.64 6.19 38.83 0 0 продаден
Студио 100 E 5 35.14 7.22 42.36 0 0 продаден
2 спални 101 E 5 65.51 13.33 78.84 0 0 продаден
1 спалня 125 E 6 53.84 10.12 63.96 800 0 продаден
Студио 126 E 6 36.74 6.76 43.5 690 30000 свободен
1 спалня 127 E 6 56.37 11.58 67.95 800 54360 свободен
Студио 128 E 6 32.64 6.01 38.65 0 0 продаден
Студио 129 E 6 36.18 7.43 43.61 0 0 продаден
2 спални 130 E 6 66.55 13.54 80.09 0 0 продаден
1 спалня 154 E 7 83.41 16.14 99.55 0 0 продаден
2 спални 155 E 7 121.43 22.82 144.25 800 115400 свободен